Archive: april, 2013

Groot onderhoud

Posted on 04/19/13 by beheer

Vanuit een project in de gemeente Eemsmond waren wij in de gelegenheid een meerjarenonderhoudsplan (MOP) te laten opstellen door de Grontmij. Dit jaar staat gepland dat we met o.a. het buitenverfwerk en de vergroening van de dakplaten aan de gang moeten. We zijn nu begonnen de werkzaamheden en bijbehorende kosten op een rijtje te zetten, [...]

Read more

de 15e Nieuwe klusavond

Posted on 04/04/13 by beheer

Nieuwe datum voor klusavond in het dorpshuis: maandag 15 april vanaf 19.00 uur. Vooral verfwerk. Wie wil helpen is van harte welkom! Meer informatie bij het bestuur. Einde bericht.  

Read more