Links

Schade vanwege gaswinning? Dat kun je hier melden. Hier kun je je ook melden als je denkt aan een acuut onveilige situatie.

Je klachten over individuele schade-afhandeling of versterking kun je melden bij de Onafhankelijk Raadsman.

www.loppersumversterkt.nl; nieuws- en overzichtswebsite van de gemeente Loppersum rond de versterkingsopgave met ook een aparte pagina voor Zijldijk.

https://woongroepmarenland.nl/aardbevingen/ ; informatie van de woningcorporatie in ons dorp.

Belangenorganisaties Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad hebben het onafhankelijk steunpunt bij mijnbouwschade in Groningen opgericht: Stut-en-Steun. Voor (be)grip en ondersteuning. Op de contactpagina staat ook waar een inloopspreekuur is (o.a. Uithuizen).

Met de geestelijk verzorgers kun je contact opnemen om verschillende gevoelens die je hebt n.a.v. de aardbevingsproblematiek en jouw persoonlijke situatie een plek te geven en daar mee om te gaan.

Sinds 1 mei 2017 is er een inwonersondersteuner actief in de gemeente Loppersum, te weten Roos Burggraaff. Zij ondersteunt inwoners die, als gevolg van de aardbevingen, veel problemen ervaren op emotioneel en sociaal gebied en die hierdoor problemen hebben met geestelijke -en lichamelijke gezondheid.

Roos biedt ondersteuning bij het vinden van oplossingen voor problemen en verwijst zo nodig door naar passende hulpverlening. Ook kan ze bemiddelen bij spanningen tussen inwoners onderling of meehelpen bij het herstellen van de samenhang in een buurt. Verder kan zij ondersteunen bij het vinden van oplossingen wanneer de samenwerking met andere organisaties in het kader van versterken of sloop-nieuwbouw vastloopt. Ze is onafhankelijk, onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht, dus bewoners kunnen zich geheel vrij voelen om hun verhaal te vertellen.

Contact opnemen met Roos Burggraaff kan via 06-11481296 of via e-mail: r.burggraaff@loppersum.nl.

Afbeelding Roos Burggraaff

   Afbeelding inwonersondersteuner Roos Burggraaff